Tātaiaro


Ko te kaupapa Atua Matua tēnei. Ko tōna tikanga he tūhono i te ākonga ki te taiao. E rima ngā ritenga o te tātaiaro (framework) nei; ko te Mātauranga Māori kei te whāia i te taiao, ko te hononga Whakapapa ki te taiao, ko ngā Akoranga o te taiao, ko te Whakatinana mā te torohanga taiao, ka mutu ko te Tohutaka – ngā tohu o te taiao.

Tātaiaro

Tangaroa

Tūkapua-Hinekapua

Parawhenuamea