Taiao


Ko te rangi, ko te whenua me te wai ngā taiao matua torotorohia ana ki te whai mātauranga.

Waiho mā te karakia nei e tohu mai.

Rangi

Wānangahia te atua o te rangi

O te rā, o te marama, o te whetū, o te kapua, o te hau

Tātaihia ko te kawa o te rangi,

Ko te nui o te rangi, ko te hua o te rangi

Ko te paki o te rangi, ko te pū o te rangi

Ko te mana o te rangi ka tau hā,

Whakatau ko te rangi e tū iho nei

Whenua

Ka tau hā, whakatau

Ko te whenua e takoto ake nei

Takitakina ko te kawa o Papa

Ko te horanga ā-nuku, he atua!

He tipu te atua, he rākau te atua,

He ngārara te atua, he manu te atua

He oneone te atua e tangi ai te mapu

I te korowai ka takapau he kawa ora!

Wai

He orangarangi, he oranganuku

He aroha nā, he kōmanawa

Rurukuhia ki te wai whakaika,

Ko te kawa Tangaroa, he atua!

He mātāpuna, he pukenga wai,

He terenga ika, he paringa tai,

Homai te waiora ki a au

Ki taiao nuku, ki taiao rangi

Ka whakairihia te kawa

Homai te kauhou atua ki uta e

Ko te takutaku nei he momo whakariterite kia whai whakaaro ki ngā āhuatanga hei kawe i te kaupapa Atua-Matua, arā, he whakaraupapa i ngā momo aronga e tutuki ai ngā mahi.


Ko ngā pātai matua ko ēnei;

  • He aha te mātauranga taiao e whāia ana?

  • He aha te tātai whakamoe atua o taua taiao?

  • He aha ngā momo akoranga e hua mai ana i aua tātaihono?

  • Mā hea tae atu ai, kite ai, rongo ai ki aua akoranga?

Ka whāia ngā āhuatanga o te rangi, o te whenua, o te wai, mā ēnei e ārahi te mahi.

Ka tuituia, ka tātaihia ngā momo whakapapa atua, ka whakapapa matua anō ki tā te iwi noho ki tōna taiao.